Genie 招隊舞成員

是咁的,我地想招募喜歡跳舞既你,同你地一齊跳舞。仲諗,join us !!!

元朗區青年節街舞Battle 2018正式接受報名!

一年一度既元朗區青年節街舞Battle現正接受報名~!!

熱愛街舞既你,又點可以錯過?!

請按此或上圖放大觀看

請按此下載報名表格

 

川港夢飛行 - 義務工作及青年交流2018

2018年度的四川交流團正式開始接受報名~!!

主題:香港及四川青年雙向交流 (義工及青年生活文化)

對象:12-24歲 青少年

費用:$1000 (包括訓練營、來回機票、食宿等)

截止報名日期:2018年5月15日

請按此下載報名表格宣傳海報

川港夢飛行 - 義務工作及青年交流2018

2018年度的四川交流團正式開始接受報名~!!

主題:香港及四川青年雙向交流 (義工及青年生活文化)

對象:12-24歲 青少年

費用:$1000 (包括訓練營、來回機票、食宿等)

截止報名日期:2018年5月15日

請按此下載報名表格宣傳海報

暑期活動2018號外

暑期活動2018號外經已出版,歡迎按此了解詳情。

有興趣報名人士,請親臨本中心遞交抽籤紙,以決定報名當日的報名次序及時間。

躍動孩子心計劃之「專心多一點」活動教材套,現已接受訂購!

躍動孩子心計劃之「專心多一點」活動教材套

現已接受訂購!

本教材套為「專注力不足 / 過度活躍症」學童家長及教育工作者而設,內容共分四部份,包括「視覺專注訓練」、「聽覺專注訓練」、「聽覺及視覺的感官連繫專注訓練」及「提升執行指令」。

期望為家長及教育工作者提供具創意及系統的活動教材,以協助他們有效提升有關學童的專注能力及執行功能。

全教材套以彩色印製,加插有趣圖畫及體驗遊戲,定能協助學童體會專注的樂趣。

 

下載PDF檔訂購表格請按此(最後更新日期:1/3/2018)

下載純文字檔訂購表格請按此(最後更新日期:1/3/2018)


返回首頁 | 中心簡介 | 最新活動 | 朗訊 | 知友明天 | 遊戲治療 | Facebook 群組 | 網站連結 | 聯絡我們 | 無障礙聲明

(c) 2008-2013 童軍知友社賽馬會朗屏青少年服務中心
符合萬維網聯盟有關無障礙網頁設計指引中2A級別的要求 2014 無障礙網頁嘉許計劃